Når det offentlige udliciterer opgaver til private firmaer, så kan det ses som en tidsbegrænset eller delvis privatisering. Det offentlige har f.eks. udliciteret dele af trafiknettet.

Et eksempel på offentlig udlicitering var da de vestjyske togruter blev sendt i udlicitering, hvor både DSB og Arriva bød på opgaven. Arriva vandt i dette tilfælde opgaven. I mange situationer er det mere omkostningseffektivt at udlicitere, da private virksomheder ofte er langt bedre til at udføre opgaverne med færre udgifter.

Det væsentligste formål med udbud og udlicitering er, gennem en øget konkurrence, at opnå større effektivitet i den offentlige sektors opgavevaretagelse og dermed sikre den bedst mulige anvendelse af offentlige midler og ressourcer.